If cos A + sec A = 2, find value of cos2 A + sec2 A. 

Asked by natashagupta50.9spicertl | 30th Sep, 2020, 03:41: PM

Expert Answer:

cosA + secA = 2
(cosA + secA)2 = 22
cos2A + sec2A + 2 cosA secA = 4
cos2A + sec2A + 2 = 4
cos2A + sec2A = 2

Answered by Renu Varma | 2nd Oct, 2020, 01:06: PM